Hasta Nakil araçları; ambulansların(acil yardım, hasta nakil, yoğun bakım, özel donanımlı vb.)
dışında, nakil esnasında normal şartlarda tıbbi müdahale gerektirmeyen hastaların sağlık
kuruluşlarına veya sağlık kuruluşundan evlerine götürülmesi amacıyla kullanılan sedyesiz araçlardır.